Vespers in de veertig dagen tijd.

 

De tijd voorafgaande aan Pasen is voor steeds meer mensen een tijd van bezinning. Ook in onze gemeente zijn we met bezinning bezig in de zes weken voor Pasen en wel met korte Vesper vieringen op de dinsdagavonden.

We sluiten aan bij het thema; “Een teken van leven”.

Vieringen van een half uur, die verzorgd worden door onze eigen voorgangers en een aantal gemeenteleden.

Er wordt gezongen en gebeden, er is een beurt psalmlezing, een lezing met een korte toelichting bij de gelezen tekst waarna een meditatieve stilte, afgewisseld met muzikale momenten. Wanneer? Iedere dinsdagavond in de veertigdagentijd.

De eerste Vesperdienst zal plaats vinden op dinsdag 3 maart en de laatste op dinsdag 7 april, aanvang 19.15 uur in de Ichtuskerk