Voorstellen

Deze keer willen we graag onze nieuwe ouderling aan u voorstellen. Wij zijn erg blij Met Henry Smit als ouderling. We hopen op een goede tijd samen. Hierbij wil Henry zich aan u allen voorstellen.

Beste mensen van de Ichtus kerk, Afgelopen zondag ben ik bevestigd als ambtsdrager en toegetreden tot de pastorale raad.

Wat ik precies ga doen hebben we nog niet bepaald. Samen bouwen, samenwerken en plezier hebben, nieuwe perspectieven zien en ontdekken. Mijn visie is dat wij van de nieuwe Pastorale Raad, met elkaar, een mooi bouwwerk gaan maken. Bouwen met wat voor handen is. Ik zie de pastorale raad als een vorm van pionieren, om vanuit kwaliteiten van weleer, in verbinding met de bronnen, samen te zoeken naar gestaltes van pastoraal werk. Er zijn minder vrijwilligers…. ook minder kerkleden. Er is veel ruimte om te ontwikkelen en nieuwe vormen te vinden die aansluiten bij de gemeente en haar doelgroepen. Mijn naam is Henry Smit en ik ben 52 jaar, echtgenoot van Rosemarie en vader van 3 zoons. Samen met Rosemarie hebben wij een succesvol bedrijf in training, coaching en advies werk. In ben in mijn jeugd niet opgegroeid met het instituut kerk. Wel heb ik altijd gezocht naar God. Al ongeveer 20 jaar bezoek ik regelmatig de erediensten in de Ichtus en ik vind hier hoop, inspiratie en bemoediging. In 2009 ben ik samen met onze drie zoons door Da. Wilfrieda Stam gedoopt.
Zeven jaar later vond ik dat het tijd werd om iets te gaan brengen. Ik heb 3,5 jaar Godsdienst en Pastoraal werk gestudeerd aan de Hogeschool Windesheim. Ik ben dit gaan doen om meer van de Bijbel te leren en misschien ook weer een beter en voller mens te worden. Soms voel ik mij in de kerk als instituut (met al haar structuren) nog wel een beetje een “vreemde”, maar ik hoop dat de verbinding zal groeien de komende jaren. Wat mij nou het mooiste lijkt: dat er ooit een mens bij wie ik op bezoek ben geweest na afloop zou zeggen…het leek of er een ambassadeur van Jezus op bezoek was….

Henry

Rest ons alleen nog te zeggen, dat wanneer u behoefte heeft aan een gesprek, zegt u dat dan tegen uw contactpersoon of tegen één van ons, bijv. na een kerkdienst of, een inloopmiddag. Met een hartelijke groet, Trijnie, Kees, Marga, Carin, Geert, Henry, Piet, Tine en Anneke