vrijdag 10 april; Goede vrijdag

tekst:

We zien de verbeelding van de straf die de Romeinen gaven aan misdadigers.
Het was de wreedste en meest vernederende straf die men kon bedenken.
De diepe droefenis over de kruisiging wordt uitgebeeld in dit eenvoudige beeld. Als alles gezegd lijkt, past alleen de eenvoud van die drie kruisen.