Vrijwilliger van het jaar

Joke Klein Woolthuis heeft haar wisselbeker ingeleverd. In de dienst van 17 januari is bekend gemaakt dat de wisselbeker dit jaar niet naar 1 persoon gaat maar naar een groep, de liturgische bloemschikgroep. Deze groep bestaat uit: Corrie Koman, Gerda de Bree, Diny Flim, Aty Sickman, Yolande van der Made, Janny Post, Adri Groeneveld en Harry Nijmeijer.

De groep heeft in 2020 een wezenlijke bijdrage geleverd aan het digitale online beeld van de Ichtuskerk. In de veertigdagentijd tot Pinksteren was er het zwarte venster met telkens een andere bloemschikking. In de adventstijd was er de schikking met de vier flessen en de ‘groeiboom’. Op de dankdagviering, bij de Andersvierendienst rond brood en de gedachteniszondag waren er passende schikkingen. Dit alles maakte het tv-beeld voor de kijkers levendig en aantrekkelijk. Genoeg redenen voor de wisselbokaal.