Wel en wee van de CUC (juni 2019)

Inzameling materialen Er staan nog altijd  inzamelkratten in de hal van de Ichtuskerk en Lebuïnuskerk,  maar liefst 21 bananendozen zijn al gevuld! Er kan natuurlijk  altijd meer bij, alvast hartelijk dank voor alle materialen!    We zijn op zoek naar de volgende zaken:  ­ baby born poppen, duplo en overig speelgoed ­ professioneel inventaris kinderdagverblijf ­ lappen stof (De bewoonsters van het Hongaarse tehuis  zitten graag achter de naaimachine) ­ BH’s, elastische topjes, dames en meisjesondergoed  (schoon en goede staat!!!) ­ pakken maandverband ­ sportschoenen in alle maten (in goede staat!)

Daarnaast zijn we op zoek naar tilbanden zoals die gebruikt  worden in tilliften. Wellicht zijn er gemeenteleden, die in de  zorg werken en ons kunnen helpen. Elke soort is welkom,  over datum geen bezwaar.

Zomerreis

De start van de zomerreis komt er al heel snel  aan nu, de laatste voorbereidingen gaan van start. Er is  toch nog een plekje vrijgekomen, de verwachting is dat  deze plek nog voor vertrek gevuld gaat worden. Op  zaterdag 5 juli is de laatste voorbereidingsbijeenkomst met  het opzetten van de tenten, BBQ en informatieavond voor  de deelnemers en hun thuisfront. Op zondag 7 juli is dan de uitzwaaidienst om 10 uur in de  Ichtuskerk en de grote dag is dan het vertrek op zaterdag  13 juli om 4.00 uur vanaf de Ichtuskerk. Uitzwaaien mag!  Ook dit jaar kunnen jullie de belevenissen tijdens de  zomerreis volgen via de blog op  cuczomerreis.wordpress.com

Wat staat er zoal op de het programma van 13 t/m 23 juli:

Barkaszo: ­

  • 2 klaslokalen voorzien van een nieuwe houten vloer en  vloerisolatie samen met ouders uit het dorp; hier blijken  nog altijd kinderen een maaltijd te krijgen van het geld  dat vorige reis is geschonken. ­
  • Laminaat leggen in een bijgebouw met 3 leslokalen ­
  • Vloer gymzaal belijnen en gordijnen ophangen;

Nagy Dobrony: ­

  • Plaatsen dakraam in speelruimte kindertehuis  ­
  • Inrichten peuterspeelruimte in Nagy Dobrony; er zijn  veel jonge meisjes in het tehuis bijgekomen waardoor  er een grotere behoefte is aan een goed ingerichte  speelruimte. ­
  • Leveren matrasbeschermers. ­
  • Groot onderhoud speeltuin van het kindertehuis ­
  •  Verbeteren / veiliger maken trampoline die vorig jaar is  geïnstalleerd ­
  •  En natuurlijk weer een activiteitenprogramma door de  jeugd voor de meisjes in het tehuis ­ En niet te vergeten het jaarlijkse uitstapje, kerkbezoek  en wie weet weer een voetbalwedstrijd voor meisjes en  nu ook de jongens.

Speciale vaderdag actie zondag 16 juni

Het was een heus  spektakel na de kerkdienst op  vaderdag. We hebben bijna 30 auto’s  mogen wassen en uitzuigen, terwijl  de eigenaren in het zonnetje konden  genieten van muziek en wat lekkers.  Want er werd niet alleen gewassen,  er werd ook boterkoek verkocht,  evenals hotdogs en de muzikaalste  geitenbreiers vormden een  gelegenheidsband. De auto’s hebben  we gewassen met ecologische  autoschampoo, die ons ter  beschikking was gesteld door Matz  autowas. Totale opbrengst van deze  middag: € 700,­ !!!


  Oude metalen

En blijft u denken aan het inleveren van  oude metalen in de container achter de kerk?

Sponsors Om onze activiteiten nu en in de toekomst te  financieren heeft het CUC naast de eigen acties ook  inkomsten via een aantal sponsors. En niet alleen financiële  giften zijn welkom, ook giften in de vorm van bruikbare  goederen en (kortingen op) diensten kan CUC goed  gebruiken. Zo is er recent een sponsoring voor vloerisolatie  in Barkaszo geregeld, is een mooie korting op de te huren  personenbusjes bedongen en zijn er zelfs tien gebruikte  laptops geschonken. Na de installatie van Microsoft  Windows en Microsoft Office in zowel de Engelse als de  Hongaarse taal zijn de laptops klaar voor gebruik.

Indien u tips voor nieuwe sponsors heeft of misschien zelf  op één of andere wijze wilt bijdragen neem dan contact op  met Jan­Willem Cnossen via jwfcnossen@gmail.com