Wel en wee van het CUC

 Kerstpakket Zoals in de vorige Kerkklanken al gemeld zal er ook dit jaar weer een groot kerstpakket met cadeautjes van de CUC jongeren en leiding naar het tehuis in Nagy Dobrony wordt gestuurd.

Op de fotoi te zie hoe enthousiast iedereen aan de slag is gegaan, hopelijk is er genoeg plek in de postbestelbus!!

Zomerreis 2021

Gezien de onzekere situatie met het coronavirus dat nog niet bestreden is, waagt het CUCbestuur zich op dit moment nog niet aan uitspraken over de zomerreis 2021. In het nieuwe jaar gaan wij ons daarop beraden en hopen dan voldoende zicht te hebben op de ontwikkelingen om hierin een besluit te kunnen nemen.