Wel en wee van het CUC (december 2019)

Kerstkadootjes Nagy Dobrony

Op 17 november zijn de geitenbreiers met zomerreisleiding druk in de weer geweest om traditiegetrouw kerstcadeautjes voor de meiden in het tehuis in Nagy Dobrony in te pakken. Het resultaat mag er zijn: een kerstpakket van 26 kilo gaat richting Oekraïne! Wij zijn benieuwd naar alle blije gezichtjes als de pakjes open gaan.

Verkenning zomerreis 2020

Van 14­-17 november reisden Alja Bronswijk en Eduard Swankhuisen ter voorbereiding van de zomerreis 2020 naar Nagy Dobrony in Oekraïne. Natuurlijk waren de meiden erg blij om weer bezoek uit Deventer te krijgen:

Naast bijpraten in het tehuis te Nagy Dobrony hebben zij een aantal mogelijke nieuwe projecten in de regio bezocht. In alle gevallen gaat het om schoolgebouwen die in staat van onderhoud nogal verschillen. Zo kan de inmiddels bekende school in Barkaszo nog meer nieuwe vloeren, computers en speeltoestellen gebruiken, is in Szernye het onderhoud wel op een aardig niveau maar kunnen eventueel activiteiten met de kinderen gedaan worden en in Chervone is eigenlijk de hele school aan groot onderhoud toe en moet plastic voor de ramen de kou nog een beetje buiten houden. In Barkazo werd keurig in een schrift de verantwoording van het gedoneerde geld uit de tientjesactie voor maaltijden bijgehouden.

Het CUC zoekt nadrukkelijk een project waarmee wij ons de komende jaren mee bezig kunnen houden. De komende weken zal hierover een besluit genomen worden. Naast de zoektocht naar nieuw projecten, bezochten Alja en Eduard de projecten in Eszeny & Kisgejoc die de afgelopen jaren door CUC zijn afgerond. Tevreden stelden zij vast dat alles er keurig bij staat en dat er zelfs met steun van de Hongaarse overheid een nieuwe kleuterschool is gebouwd in Kisgejoc. Mooi om te zien dat er zelf verder gebouwd wordt aan de toekomst van de jeugd in Oekraïne! Helaas is de financiële situatie in het tehuis in Nagy Dobrony niet zo rooskleurig en staat de kwaliteit van de dagelijkse maaltijden onder druk. Gehoopt wordt op nieuwe financiering uit Hongarije. Er zijn wel wensen voor klussen die deze zomer daar opgepakt kunnen worden, in eerste instantie gaat de aandacht uit naar een nieuw project al dan niet in combinatie met activiteiten programma voor de meiden in het tehuis. Meer duidelijkheid over de invulling van de zomerreis verwachten wij in het voorjaar te kunnen mededelen.