Word lid van de schoonmaakclub

Sinds januari 2014 wordt de Ichtuskerk voor een deel schoongemaakt door vrijwilligers. Dit vanwege de noodzakelijke besparing op de kosten.  Op zich loopt dit gesmeerd, echter het aantal mensen dat zich tot op heden heeft aangemeld is te klein. Graag willen we als groep van acht nogmaals een beroep op gemeenteleden doen om zich aan te sluiten bij de club. Elk team van twee is slechts 6-7 keer per jaar aan de beurt. Per beurt ca. 1.5 uur. Dus: slechts 10 uur per jaar! Het schoonmaken van de hal e.d. gebeurt altijd aan het eind van de week, tussen donderdag – en zaterdagavond. Het moment is met je collega vrij te kiezen. Na elke schoonmaakbeurt kun je weer met een opgeruimd gevoel huiswaarts keren met het vooruitzicht om zondags weer in een schone kerk binnen te kunnen wandelen.

We willen graag dat de groep van 8 tenminste  te maken. Dit is eigenlijk wel gewenst, vanwege de intensievere verhuur van de zalen. Voor vragen of om je op te geven kan je terecht bij:

Harm Klein, (06 551 030 26)

of Geert van Niejenhuis (06 512 010 80).

schoonmaak