zondag 1 maart, 1e zondag 40 dagen tijd

Exodus 3: 1-18 Roeping van Mozes bij de brandende doornstruik

tekst:

In de woestijn ziet Mozes een vlammende doornstruik die niet verbrandt. De HEER zelf is in de doornstruik aanwezig. Hij onthult zijn naam en roept Mozes voor zijn taak. In de bloemschikking staat een fel gekleurde tulp; teken van de vlammen die de doornstruik niet aantastten. De HEER staat vurig in voor zijn volk.