zondag 15 maart, 3e zondag 40dagentijd

Exodus 6: 2-9 en 6: 28 – 7: 7 Mozes wordt opnieuw geroepen.

In het tweede roepingsverhaal van Mozes krijgt hij hulp van zijn broer Aäron. Dat geeft hem moed. In de schikking zien we een bol gevuld met water als teken van bemoediging voor Mozes. De geurende jasmijn duidt op de hernieuwde kracht die Mozes krijgt om zijn taak te vervullen.