zondag 29 maart, 5e zondag 40dagentijd

Exodus 9: 13-35 De HEER toont zijn macht

tekst:

Farao wil Mozes’ volk nog steeds niet laten gaan. Als straf verwoest een zware hagel alle gewassen in Egypte. Alleen het land Gosen, waar de Israëlieten wonen, blijft gespaard. De enkele roos symboliseert het leven dat in Gosen doorgaat.