ZWO Commissie

PGCS bijdragen voor het werk van de ZWO in 2020

In totaal is er in 2020 een bedrag van € 1.482 bijgedragen voor het werk van de ZWO commissie. Daarvan is € 510 afkomstig van de maandelijkse bijdragen voor dit werk en een bedrag van € 972 als reactie op onze oproep via de flyers die bij Kerkklanken waren bijgevoegd, om het werk van de ZWO te ondersteunen. Als ZWO commissie zijn we erg blij met deze bijdragen die het mogelijk maken om buitenlandse projecten te ondersteunen en ook in Nederland activiteiten te ontplooien.

We danken alle goede gevers voor hun steun aan het werk van de ZWO. Jaap Breetvelt.