Volg hier het nieuws uit de raden.  • Vanwege mijn werk op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis kreeg ik al snel te maken met de opkomst van Lees meer …  • In december hebben we onze laatste vergadering met de kleine kerkenraad gehad. Vanaf 1 januari 2020 bestaat die niet meer Lees meer …  • De communicatiecommissie heeft afgelopen 15 mei voor het laatst dit seizoen  vergaderd. Tijdens de vergadering is besproken wat we  volgend jaar willen doen. Deze plannen zijn ook  gepresenteerd in de Kerkenraad. De onderwerpen waar wij volgend jaar in ieder geval aan  willen werken: ­  Een elektronisch informatiebord in de gang of hal ­  Stimuleren van de raden, commissies en werkgroepen  om stukjes voor ‘Uit de raden’ te schrijven en rubriek  ook op de website te plaatsen, zodat we weten van  elkaar waar we mee bezig zijn ­  Opnieuw het gebruik van Speakap door de leden  stimuleren ­ Nieuw bord in de voortuin aan de Holterweg ­ Bord bij de hal aan de achterkant  Lees meer …  • Op deze  vergadering stonden de volgende punten op de  agenda: ­ Uitnodiging dienst met voorganger Olaf Haasnoot op  4 augustus in Usselo.  Hij viert dan zijn 25 jarig jubileum  Lees meer …  • Deze vergadering wordt geopend door Henk Schuurman  rond het thema geestelijk leiderschap.  Aanwezig zijn afgevaardigden van de Commissie Eredienst,  V&T, Duurzaamheid, ZWO en leden van de kerkenraad.  Iedere commissie en raad geeft een verslag van de  activiteiten van het afgelopen jaar en heeft de plannen voor  het komende jaar gepresenteerd. Na de pauze gaat de Kerkenraad verder met de  vergadering. De aanwezige kerkenraadsleden hebben de jaarrekeningen  2018 van de CKRM en de Diaconie goedgekeurd. De CKRM hebben een AVG­verklaring ( Algemene  Verordening Gegevensbescherming) opgesteld. De  coördinator is Rogier Verstrijden (privacy@pgcs.nl). De  kerkenraadsleden kunnen zich vinden in deze verklaring. Verder hebben de kerkenraadsleden samen de voorstellen  voor kerkelijke vernieuwing besproken. De op­ en  aanmerkingen worden verwerkt door de werkgroep en later  (na de vakantieperiode) in een gewijzigde notitie voorgelegd  aan de diverse raden. Daarna zal de kerenraad een besluit  Lees meer …