De tuin

Er is stevig doorgewerkt door het tuinteam. Er zijn planten geplant, er is grint opgebracht, er zijn zwerfkeien versleept, alles…