In het spoor van Jubal

In de Bijbel is Jubal de stamvader van allen die kunst maken. Dit jaar neemt elke scribent u mee naar een boek, film,  muziekstuk of ander kunstwerk dat haar of hem inspireert. Deze keer schrijft Matthias Kaljouw (pioniersplek Vondst)  over Jeroen Diepenmaat. ‘Om te luisteren moeten we soms wat tonen weglaten, leegtes laten vallen.’ Boeken, schilderijen en muziekstukken lijken altijd het  werk te zijn van geniën die zich op grote afstand van ons  bevinden. Laten we het daarom eens een keer dicht bij  huis zoeken. Jeroen Diepenmaat heeft zijn atelier in een  achterafstraatje in het centrum van Deventer. Hij noemt …