21, 25, 26, Telfout?

Nee, ‘ k ben me niet aan het vertellen, Maar ik wil u wel even wat vertellen.

‘ s Middags 21 december, in alle pracht

Werd aangepast de geboorte gebracht In woord en beeld, muziek en zang

Het verhaal gespeeld, al eeuwen lang

Het was de vierde advent

Een ontspannen feest, ongekend

 

‘ s Morgens 25 deze dag op z ‘n donder

Werd ons verkondigd: Gods wonder Jezus, bij ons op aard geboren

Met blijdschap, trompet en mensenkoren

Een koffer op reis van hand tot hand

Is aan zijn doel beland

 

‘ s Middags 26 en de vooravond

Waar ernst en lach elkaar vond

Een nar gaf zijn narrigheden

Omarmde de Koning tevreden

Acht, nee, negen waren saam

Aten en quisten zo aangenaam

Op papier hier, facebook en site der kerk

Daarop vindt men ook foto›s van al dit werk

Dank professionele en vrijwillige inzet

Hierbij de laatste zin van dit couplet.

 

   Willem H. Nieuwenhuijs.