25+Groep

De bijeenkomsten van de 25+ groep zijn verschoven naar de 1e zondag van de maand. Iedereen vanaf ongeveer 25 jaar is welkom om te praten over geloof en dagelijkse dingen. Soms doen we dat in spelvorm, creatief met liedjes of praten we n.a.v. een gebeurtenis. De bijeenkomsten zijn de ene maand in de soosruimte en de andere keer bij iemand thuis. De eerst komende keer is 6 maart in de soos. Wil je ook komen? Gezellig!

Voor meer informatie kan gemaild worden naar erikwiggers@gmail.com

 

De nieuwe data zijn voor dit seizoen zijn:

  • 6 maart (soos)
  • 3 april    (bij iemand thuis)
  • 1 mei      (soos)
  • 5 juni     (bij iemand thuis)