40 Dagen tijd:Een nieuw begin

Ook dit jaar maakt de Z.W.O.­commissie weer een kalender voor de 40 dagentijd, met als thema “Een nieuw begin”. Alvast dank aan diegenen die een stukje hebben aangeleverd. Op zondag 3 en 10 maart zullen de kalenders worden uitgedeeld in de kerk. Ook zijn er weer Wereldmaaltijden in de vastentijd, waar u zich ter zijne tijd voor kunt opgeven. De eerste is op dinsdag 12 maart. We gaan om kwart voor zes aan tafel en de kosten zijn €4.Aansluitend kunt u naar de Vesper. Wij willen u ook meedelen dat we een nieuw lid hebben voor onze commissie en wel Janneke Slaa. Ze komt, als afvaardiging van de diaconie, onze gelederen versterken. Welkom in ons midden.

De Z.W.O.­commissie