40 dagentijd kalender


Zoals ook voorgaande jaren heeft de Z.W.O. commissie, met medewerking van vele gemeenteleden, een 40 dagentijd kalender gemaakt.
Deze wordt uitgedeeld op 11 en 18 februari. Wij vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage.
De kosten om de kalender te drukken komen op ongeveer twee euro.

De Z.W.O. commissie