40 Dagentijd

De Z.W.O. commissie wil weer een 40 Dagenkalender maken voor en door onze gemeente.

Overal ter wereld leven sterke, dappere mensen, mensen die hun wil en hart willen volgen. Ze leven in allerlei omstandigheden. Het vraagt veel van hun kracht en doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend lijkt, maar niet altijd is. Kerkinactie koos dit jaar als thema: Sterk en Dapper.

Voor de 40 dagencampagne koos Kerkinactie projecten, waar sterke, dappere mensen centraal zijn.

Wil u/jij meedoen om de kalender te maken? Lever dan een tekst ( tekening,. gedicht, kleurplaat) aan wat op een A4’tje past en betrekking heeft op het thema.

Voor meer inspiratie kun je kijken op: www.Kerkinactie.nl/40dagentijd

Graag aanleveren op korte termijn, maar in ieder geval voor 30 januari.

Bij Anneke de Jong, jmadejong53@gmail.com, of via het postvakje van de Z.W.O.in de kerk.

Alvast onze dank,

ZWO commissie.