70 jaar Wereldraad van Kerken

Walk of Peace in Amsterdam op 23 augustus2 018

De Vredeswandeling linkt Wereldraad, wereld, kerk en Amsterdam ­ de ervaring van deTweede Wereldoorlog was een belangrijke motivatie om de Wereldraad op te richten in 1948 ­ de maatschappelijke betrokkenheid van de Wereldraad is altijd een belangrijk element geweest, van “verantwoordelijke samenleving” (1948) tot aan
“pelgrimage van gerechtigheid en vrede” (7jarig thema van de Wereldraad nu) ­ de kerkgeschiedenis van Amsterdam in oecumenisch perspectief Daarom geeft de route bijzondere aandacht aan: ­ de geschiedenis en het lot van de joodse bevolking vanAmsterdam in de 2e Wereldoorlog En aan andere vormen van onrecht en geweld, zoals deArmeense genocide ­ de inzet van kerken en kerkelijke organisaties om mensen recht te doen en vrede te bevorderen. We gaan langs het Wereldhuis, Sant’Egidio, Leger des Heils, Drugspastoraat ­ de geschiedenis dieAmsterdam heeft in het opnemen van vreemdelingen, vaak vluchtelingen (Joden, Hugenoten,Armeniërs en vluchtelingen nu) ­ de kerkelijke geschiedenis vanAmsterdam: het oorspronkelijk rooms­katholieke karakter, met al zijn kerken en kloosters, de alteratie in 1578, waarna de Gereformeerde godsdienst tot 1795 een voorkeurspositie had.Toch goldAmsterdam – als handelsstad – als een religieus tolerante stad ­ de welvaart vanAmsterdam die mede te danken is aan de VOC en WIC. Daarmee komt gelijk de geschiedenis van de slavernij, kolonialisme aan de orde.

Praktisch

Deelnemers zijn welkom vanaf 12.30 uur in de Hoftuin (achter de Hermitage, ingangen aan Nieuwe Herengracht, Weesperstraat en Nieuwe Keizersgracht; nabij metrohalte Waterlooplein, uitgang Nieuwe Herengracht; tram 9 en 14, halte Waterlooplein) Voor het vertrek spreekt Fernando Enns de deelnemers toe. Hij is voorzitter van de Werkgroep Pelgrimage van de Wereldraad van Kerken en hoogleraar doopsgezinde vredestheologie en ethiek aan de VU. Vanaf 13.00 gaan de deelnemers in kleine groepen op weg. Op verschillende plekken langs de route staan we stil, om iets te doen, om iets te geven of te ontvangen bij verschillende ‘pleisterplaatsen’langs de route. De vredeswandeling eindigt op de Dam, waar een delegatie van de Wereldraad de deelnemers zal ontvangen en het muziekkorps van het Leger des Heils zal spelen. Het is mogelijk voor de deelnemers aansluitend de officiele herdenking van de oprichting van de Wereldraad van Kerken (23 augustus 1948) bij te wonen. (U moet zich daarvoor wel apart opgeven. Wie zich aanmeldt voor de Walk of Peace zullen we daarover informeren). Deze Walk of Peace organiseren de Raad van Kerken Amsterdam en de Protestantse KerkAmsterdam samen met deTaakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken Nederland en Pax Nederland om te markeren dat op 23 augustus 1948, 70 jaar geleden, inAmsterdam de Wereldraad van Kerken werd opgericht. Voor inlichtingen en vragen: raadvankerkenamsterdam@gmail.com

Voor Deventer kunt u zich opgeven bij: Aagje Papineau Salm (a.papineausalm@kpnmail.nl) Trijnie Plattje (trijnieplattje@hetnet.nl)