75 Jaar Vrijheid

(onder voorbehoud i.v.m. corona-crisis)

Op Pinksterzondag 31 mei organiseert Stichting Muziekkoepel Nering Bögel Worpplant­soen, een evenement in en rond de muziekkoepel in het monumentale Worpplantsoen. Het thema is Vrijheid ­ Oorlog en Vrede, maar vooral ook “De waarde van Leven in Vrijheid”. Daarbij wel een accent op de Westelijke IJsseloever Deventer om het ‘dichtbij’ te houden. Voornaamste invulling: Muziekoptreden, Storytelling, Creatieve workshop kids, Expositie (en Quiz) in de vorm van een wandeling én een ‘ludieke activiteit’. Tijdsduur van het festival is van 12-­18 uu.

Opzet festival

Muziek

Storytelling

Expo­wandeling

Creatieve workshop kids

Ludieke Activiteit

 

Festivallocatie: Op het terrein is volop ruimte voor het publiek, waarbij ook catering faciliteiten voor eten en drinken. Laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk. Voldoende P­ruimte en veel bezoekers komen per fiets. We verwachten dat het festival aanspreekt bij de lokale bevolking en directe omgeving.

Organisatie: Stichting Muziekkoepel Nering Bögel Worpplantsoen.

Vanuit de stichting wordt samenwerking gezocht met AZC­Schalkhaar, Vluchtelingenwerk, Hovenschool, Camping, Don Bosco Deventer, Stichting WIJD, What Elsa, F.R.I.S. e.a.

Startsubsidie is verkregen van Provincie en Gemeente. Website: www.muziekkoepelneringbogel.nl Kamer van Koophandel: 08216163 ANBI Cultureel geregistreerd RSIN: 8218.22.962 IBAN Rekeningnummer: NL60 RABO 0156 8508 85

Correspondentie betreffende dit evenement: John Vos, Achter de Hoven 53, 7419 AG Deventer. M: 06­ 10126900 E: john.vos@home.nl