Aan de tafel van de Heer

Op 10 februari vieren we weer de maaltijd van de Heer. De Commissie Eredienst vroeg ons nog eens iets te vertellen over de ‘tafelmanieren’. ‘Hoe heurt het eigenlijk?’als je brood en wijn ontvangt? In onze protestantse traditie is daarover weinig of niets vastgelegd. Er is veel vrijheid. Maar een richtlijn is er wel. Omdat de rechterhand de ‘reine’hand en de hand van eerbied is (we geven elkaar de rechterhand), geeft de voorganger, ouderling of diaken het brood en de beker met de rechterhand.

Hij of zij kijkt je daarbij aan en zegt: ‘het lichaam van Christus’, ‘het brood van de hemel’, of andere woorden. Houd je linkerhand als een schaaltje open, ondersteund door je rechterhand. Hierop ontvang je het brood. Kijk de ander aan en antwoord met ‘amen’. Dan neem je met je rechterhand het brood om het te eten. Bij de beker gebeurt hetzelfde. Na de uitgesproken woorden, bijvoorbeeld ‘de wijn van het koninkrijk’, antwoord je met ‘amen’. Je kijkt elkaar daarbij aan. Je neemt de beker met de rechterhand, eventueel ondersteund door je linkerhand en drinkt eruit

. Deze eenvoudige handelingen helpen je de maaltijd van de Heer met lichaam en ziel te vieren. Voel je echter vrij om het op deze wijze te doen, of op een andere manier. Niet de vorm maar de inhoud is tenslotte het belangrijkste.