Aangepaste dienst

De eerste dienst voor mensen met een verstandelijke beperking in dit nieuwe jaar is op zondag 1 februari in de samenwerkingsgemeente (locatie: ‘Het Slatink’,ingang: Lebuïnuslaan 1). Deze dienst is ’s middags om 15.30 uur. Vanaf 15.00 uur is er koffie & thee. Voorganger is ds. Bert Lakerveld.

De volgende speciale dienst is op zondag 22 maart in de Baptistengemeente aan de Binnensingel 16 in Deventer. Deze dienst begint om 10.00 uur. De mensen uit de doelgroep worden speciaal voor deze vieringen uitgenodigd.

Het aantal kerken dat aan deze vieringen meewerkt, is trouwens met twee uitgebreid. We hopen zo in de regio bijna maandelijks een dergelijke viering aan te kunnen reiken.