Aankleding liturgisch aandachtspunt

 Sinds enkele maanden is de uitgangscollecte bestemd voor het liturgisch centrum. Een werkgroepje bestaande uit ds Henk Schuurman, Adri Groeneveld, Egbert Bluemink, vertegenwoordigers uit Jeugdraad en commissie Eredienst en ondergetekende heeft een advies met voorstellen voor inrichting en aankleding van het liturgisch centrum gedaan. Op verzoek van de kerkenraad worden er twee varianten nader uitgewerkt: een met de huidige locatie en inrichting en een met een nieuwe locatie op het podium c.q. apsis. Deze voorstellen hopen we in februari aan de kerkenraad voor te leggen.