Aanmelding Regiokerkendag

Zoals bekend, zijn er aanmeldingsformulieren gemaakt voor het bijwonen van de dienst op 6 oktober. De reden was om een indruk te krijgen wie welke workshop gaat bezoeken en om te peilen hoeveel bezoekers er deel willen nemen aan de lunch. Omdat nu is besloten om de aanmelding van de workshops plaats te laten vinden bij binnenkomst vlak voor de dienst, is het vooraf invullen van de formulieren niet meer van belang.

Wél wil de organisatie weten hoeveel mensen er kunnen worden verwacht, resp. van de lunch gebruik willen maken. Daarom zal er zondag a.s. vóór en na de dienst d.m.v. een invullijst worden gevraagd wat je/uw plannen zijn. Zondag a.s. niet in de kerk? Geef u/je dan even per e-mail op: regiokerkendag@gmail.com. Als dit al eerder digitaal gebeurd is of via een ingediend formulier, dan hoeft dit niet meer. Zoals bekend is er op 6 oktober géén dienst in de Ichtuskerk. Het zal een bijzondere viering / dag worden in de Lebuïnuskerk, waar de zes kerken erg naar uit kijken! We rekenen op een goede opkomst, vooral ook vanuit onze kerk.

N.B.: Er zijn rondom de Lebuïnuskerk weinig parkeerplaatsen. U kunt uw auto ook op De Worp parkeren. Het pontje vaart t.b.v. deze kerkendag al om 9.45 uur, een retour kost EUR 1,65.

Vriendelijke groet, Harm Klein (harm.klein@hotmail.com)