Aanpassingen vanwege Corona

Ook de diensten op Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn digitaal. Er zal geen avondmaal worden gevierd. De dienst op Stille Zaterdag begint om half acht en niet om tien uur.

De digitale diensten tot 1 juni zullen allemaal door onze eigen predikanten worden gedaan. In afwijking van wat in Kerkklanken staat vermeld, gaat op 19 april niet ds. Van Wijk voor, maar Henk Schuurman. Op 3 mei gaat niet ds. De Gooijer voor, maar Trijnie Plattje. De Hemelvaartsdienst op 21 mei vervalt dit jaar.

Op dit moment zijn alle bijeenkomsten en vergaderingen van de kerk geannuleerd. Ondertussen experimenteren we met videovergaderingen en via Skype. De resultaten zijn heel bemoedigend. We worden met z’n allen steeds handiger. Toch kijk ik er naar uit om weer gewoon om de tafel te zitten met elkaar.

Bertus Wernsen
Scriba