Abonnement Kerkklanken 2015

Het abonnementsgeld van € 12,50, voor dit geweldige kerkblad wat u nu leest, wordt rond de 25ste van deze maand geïnd bij alle bonnees, die in het verleden een incassomachtiging hebben afgegeven. We streven voor het betalen en innen van het abonnementsgeld naar automatische incasso. Dit beperkt de bankkosten voor de kerk en betekent heel veel minder administratief werk voor ons als vrijwilliger. Gemeenteleden die nog geen machtiging hebben afgegeven treffen bij deze Kerkklanken een betalingsverzoek aan en tevens een dringend verzoek tot automatische incasso. Het is belangrijk dat u tijdig het abonnementsgeld betaalt ingeval u geen machtiging afgeeft. Dat voorkomt dat u een volgende keer geen Kerkklanken ontvangt.