Actie Kerkbalans

Stand van de ontvangen toezeggingen VVB 2016 bedraagt momenteel € 205.000. Er druppelen nog steeds formulieren binnen, dus we hebben goede hoop dat we de verwachte VVB 2016 redelijk gaan benaderen. Het aantal gemeenteleden met een overeenkomst periodieke schenking neemt ook nog steeds toe. Het belastingvoordeel maakt deze wijze van bijdragen aan de VVB aantrekkelijk. Wilt u alsnog gebruik maken van deze vorm van bijdragen aan de VVB, dan kan dat nog het hele jaar. Is het toezeggingsformulier VVB 2016 nog niet bij u opgehaald, omdat u mogelijk niet thuis was? Wilt u dit alsnog in de kerk afgeven of opsturen?