Actie Kerkbalans 2015

De actuele stand van uw toezeggingen voor 2015 bedraagt € 217.700 Dat betekent dat we nog een uitdaging hebben om het begrote bedrag van € 232.500 voor dit jaar te gaan halen. Uit de administratie blijkt dat nog niet alle toezeggingsformulieren zijn ingeleverd. Dat kan te maken hebben met uw afwezigheid op het moment dat de contactpersoon bij u aan de deur was. Hebt u het toezeggingsformulier nog in huis dan verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog in te leveren bij uw contactpersoon of in de kerk af te geven. Is het formulier zoekgeraakt, laat het ons weten, dan u krijgt een nieuwe.

Tijdens de gemeentevergadering is voorgesteld om de gemeenteleden, waarvan geen toezeggingsformulier is ontvangen, persoonlijk te benaderen. Dat gaat de komende periode gebeuren. Iedere bijdrage is namelijk noodzakelijk om onze gemeente levend te houden.

Aftrekpost

Wist u dat u uw bijdrage VVB geheel, en dus zonder drempelbedrag, van de aangifte inkomstenbelasting kunt aftrekken?

Zo kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost en u zelf ook voordeliger uit bent! Dat kan met een zogenaamde periodieke gift, waarbij u met de kerk overeenkomt om voor tenminste 5 jaar een bepaald bedrag te schenken. Wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? U kunt mij altijd aanspreken, mailen of bellen.

Everard Post, voorzitter College van Kerkrentmeesterskrm.voorzitter@pgcs.nl; (65 17 81).