Actie Kerkbalans 2015

Van de Kerkrentmeesters

De actuele stand van uw toezeggingen voor 2015 bedraagt € 215.000,- De stand van toezeggingen kunt u verder volgen op de thermometer in de gang van de kerk.

Uit de administratie blijkt dat nog niet alle toezeggingsformulieren zijn ingeleverd. Dat kan te maken hebben met uw afwezigheid op het moment dat de contactpersoon bij u aan de deur was.

Hebt u het toezeggingsformulier nog in huis dan verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog in te leveren bij uw contactpersoon of in de kerk af te geven. Is het formulier zoekgeraakt, laat het ons weten en u krijgt een nieuwe.

Over enkele weken gaan we de gemeenteleden, waarvan geen toezeggingsformulier is ontvangen ‘als herinnering’ aanschrijven. Iedere bijdrage is namelijk noodzakelijk om onze gemeente levend te houden.

Bijdrage VVB is aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting

Wist u dat u uw bijdrage VVB geheel, en dus zonder drempelbedrag, van de aangifte inkomstenbelasting kunt aftrekken? Zo kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost en u zelf ook voordeliger uit bent! Wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? U kunt mij altijd aanspreken, mailen of bellen.

Vele handen maken licht werk en verminderen de uitgaven! Door uw toedoen kunnen we de uitgaven voor klein onderhoud, schoonmaak en dergelijke fors terugdringen. Momenteel is een vast aantal gemeenteleden 2-wekelijks bezig met schoonmaakwerkzaamheden. Een andere groep gemeenteleden klust regelmatig. Wilt u ook bijdragen aan het verlagen van de uitgaven? Geef u dan op als vrijwilliger voor onderhoud en schoonmaak.

Voor onderhoud kunt u zich opgeven bij Geuko van der Veen, voor schoonmaken bij Harm Klein of Geert van Niejenhuis.

Everard Post, voorzitter College van Kerkrentmeesters

krm.voorzitter@pgcs.nl; (65 17 81).