Actie Kerkbalans 2016

Het bedrag van de toezeggingen voor de VVB bedraagt nu € 201.300,-. Hartelijk dank daarvoor!
Is uw toezeggingsformulier nog niet opgehaald of ingeleverd? Misschien was u niet thuis toen de contactpersoon bij u aanbelde. Wilt u het toezeggingsformulier dan binnenkort afgeven in de kerk of opsturen?