Actie Kerkbalans 2016

Op de begroting voor dit jaar hebben we rekening gehouden met € 226.500 aan vrijwillige bijdrage. Op dit moment is € 210.000 toegezegd. Klein lichtpuntje is dat er nog steeds formulieren van de actie kerkbalans binnen druppelen. Toch is de afname van de vrijwillige bijdrage iets om zorgen over te hebben voor de toekomst! Na jarenlange tekorten op de begroting hebben we 2015 positief afgesloten. Natuurlijk heeft het vertrek van Martine hierbij een rol gespeeld, maar ook zonder haar vertrek sluiten we 2015 af met een positief saldo. Hoe mooi zou het zijn als we dit met z’n allen de komende jaren kunnen volhouden! Ligt het toezeggingsformulier VVB 2016 nog bij u thuis, omdat u mogelijk niet thuis was of nog niet de kans hebt gehad om in te leveren? Wilt u dit dan alsnog in de kerk afgeven of opsturen?