Afgelopen vrijdagavond zijn de toezeggingen van de actie kerkbalans geteld. De eerste resultaten van de telling bedragen  € 198.200,-.
Dank voor al uw toezeggingen!