Actie Kerkbalans 2017

Naast de Kerkklanken ontvangt u ook de envelop voor de Actie Kerkbalans 2017. De folder en de brief geven u de nodige informatie en toelichting. Het toezeggingsformulier wordt bij u opgehaald tussen 5 en 18 januari 2017.

Er zijn echter enkele veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren:

• U kunt uw toezegging voor 2017 doen per email naar: kerkbalans@pgcs.nl. U scant het ingevulde toezeggingsformulier of maakt er een foto van en doet die als bijlage bij de mail. Als u dat doet, dan graag vóór 2 januari 2017. • Hebben we geen email ontvangen, dan wordt het toezeggingsformulier bij u opgehaald tussen 5 en 18 januari 2017.

• Gemeenteleden die de VVB betalen met een overeenkomst “periodieke gift” ontvangen wel een brief en de folder, maar hoeven niet te reageren.

• We starten met de mogelijkheid om te betalen met iDEAL. Dat doen we met een kleine groep gemeenteleden als proef. Na de nodige ervaringen willen we dat gemeentebreed uitrollen.

Slechts enkele gemeenteleden hebben gereageerd op de oproep om voorafgaande aan de actie Kerkbalans hun emailadres op te geven; vandaar dat we deze keer nog alle gemeenteleden verblijden met de papieren versie! We hopen dat we voor de toekomst de actie Kerkbalans (en andere acties) overwegend gebruik kunnen maken van de digitale mogelijkheden. Zo hebben we onlangs de webshop PGCS geopend. In de volgende Kerkklanken zullen we u informeren over deze ‘webshop PGCS’. U kunt de webshop nu al bekijken via: http://site.skgcollect.nl/217/pagina/1780/startpagina.html.

Het belang van de actie Kerkbalans is natuurlijk dat we gezamenlijk zorgdragen voor de instandhouding van onze gemeente, zowel het behoud van predikanten, kerkelijk werker, koster, cantor, maar zeker ook het gebouw. De plaats die voor velen bijzonder is vanwege de wekelijkse vieringen, de inspirerende preken, lezingen, doop, huwelijk, afscheid, goede gesprekken en andere samenkomsten.

Hebt u vragen over de actie Kerkbalans, dan kunt u mailen of bellen met Henk Flim: 65 46 23 / kerkbalans@pgcs.nl of Everard Post: 65 17 81 / krm.voorzitter@pgcs.nl.