Actie Kerkbalans 2017

De telavond voor de actie kerkbalans was op 20 januari en dan is de kopij voor deze Kerkklanken al ingeleverd. Toch een tussenstand, want veel gemeenteleden hebben gebruik gemaakt om via de email te reageren, per post op te sturen of gebruik te maken van de overeenkomst periodieke schenking.

Met 330 reacties (mail, post, periodieke schenking) is de stand € 95.000,- Door deze reacties hoeven de contactpersonen dus 330 adressen minder af te lopen! We hopen de volgende jaren dit aantal nog verder te verhogen.

Als de reactie op de actie Kerkbalans 2017 onverhoopt niet bij u is opgehaald, wilt u deze dan zelf in de kerk afgeven, mailen op opsturen? Ondanks alle goede voornemens en afspraken is een foutje gauw gemaakt.

Een weetje: er zijn ruim 1.100 enveloppen verspreid door ca. 80 contactpersonen. Dezelfde contactpersonen halen de enveloppe ook weer bij u op. In enkele gevallen komen ze 2 of 3 keer bij u aan de deur. En velen doen dat al jaar in jaar uit! Een grote “dank je wel” is hier op z’n plaats!

Hebt u vragen over de actie Kerkbalans, dan kunt u mailen of bellen met Henk Flim: 654623 – kerkbalans@pgcs.nl of Everard Post 651781 – krm.voorzitter@pgcs.nl.