Actie Kerkbalans 2017

De laatste stand is € 195.000. Daarmee blijven we nog € 15.000 onder de begroting.

Als de toezegging voor de actie Kerkbalans 2017 onverhoopt bij u is blijven liggen, wilt u deze dan zelf in de kerk afgeven, mailen op opsturen?

Hebt u vragen over de actie Kerkbalans, dan kunt u mailen of bellen met Henk Flim: 654623 – kerkbalans@pgcs.nl of Everard Post 651781 – krm.voorzitter@pgcs.nl.