Actie Kerkbalans 2018

Toegezegd voor 2018 is € 185.000; er zit dus muziek in onze kerk!! In de begroting 2018 is opgenomen voor de VVB: € 190.000. Nog te ontvangen toezeggingen: ca 250. 
Iedereen die bijdraagt: HEEL HARTELIJK DANK!
Uw toezegging nog niet ingeleverd? Wilt u deze dan binnenkort mailen/brengen/versturen?