Actie Kerkbalans 2018

Inmiddels zijn de ontvangen toezeggingen voor de VVB 2018 verwerkt. Door 867 gemeenteleden (families) is €188.400 toegezegd. We hebben €190.000 begroot, dus dat komt aardig in de buurt! Dank voor al uw reacties. Van 207 adressen is nog geen reactie ontvangen. Deze worden binnenkort benaderd. Hebt u uw toezeggingsformulier nog niet ingeleverd of is die niet opgehaald? Wilt u deze dan alsnog afgeven/ opsturen naar de kerk?Alle bijdragen, hoog of laag, zijn belangrijk en dragen bij aan het welzijn van onze gemeente. Heeft u uw toezegging al ingeleverd maar overweegt u alsnog bij te willen dragen middels periodieke gift? Dat kan.

Periodieke gift

Momenteel hebben we 81 overeenkomsten periodieke giften! Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting! Dat kan u, als trouwe gever, een fiscaal voordeel opleveren dat kan oplopen tot 52%. Met de Schenkcalculator op http://pkn.schenkcalculator.nl kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel is. Naast het voordeel voor uzelf laat de website ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan onze gemeente. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost. Wilt u dit jaar nog gebruik maken van deze mogelijkheid? Laat het mij weten. Everard Post (65 17 81) krm.voorzitter@pgcs.nl