Actie Kerkbalans 2018 De kerk, daar zit muziek in

Het versturen van de enveloppen en e-mails ligt alweer achter ons. De meeste gemeenteleden hebben ook weer positief gereageerd. Bij het schrijven van deze kopij moeten de toezeggingen nog worden geteld maar heeft u bij het uitkomen van deze Kerkklanken de uitkomst inmiddels kunnen lezen in de Zondagsbrief of Speakap. Het is elk jaar weer spannend of we het bedrag van de begroting gaan halen. We hopen inderdaad dat er muziek zit in onze gemeente…… Over de eerste ervaringen met de digitale toezeggingen vindt u elders in deze Kerkklanken een nadere uitleg. Vanaf deze plaats een woord van dank aan alle contactpersonen en coördinatoren die jaar in jaar uit niet alleen de Kerkklanken verspreiden, maar ook de enveloppen Actie Kerkbalans rondbrengen en weer ophalen.

Hebt u uw toezegging al ingeleverd maar overweegt u alsnog bij te willen dragen middels periodieke gift? Dat kan. Periodieke gift Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting. Dat kan u, als trouwe gever, een fiscaal voordeel opleveren dat kan oplopen tot 52%. Met de Schenkcalculator (http://pkn.schenkcalculator.nl) kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel is. Naast het voordeel voor uzelf laat de website ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan onze gemeente. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost. Wilt u dit jaar nog gebruik maken van deze mogelijkheid?

Laat het mij weten: Everard Post (65 17 81 of krm.voorzitter@pgcs.nl)