Actie Kerkbalans 2019

De voorlopige eindstand op de telavond van 18 januari was € 180.000,­. Een mooie tussenstand en nog maar € 10.000 af van hetgeen we in de begroting hebben staan. Iedereen die een bedrag heeft toegezegd nogmaals hartelijke dank! Naast de inkomsten uit uw vrijwillige bijdrage (VVB) brengt onder andere ook de verhuur van de kerk en andere zalen wat geld in het laatje… en dat is nodig willen we alle wensen verwezenlijken.

We verwachten in 2019 namelijk ruim € 230.000,­ uit te geven. Bent u er nog niet aan toegekomen om uw toezegging in te sturen of was u niet thuis toen deze werd opgehaald? Wilt u uw toezegging/bijdrage dan opsturen of inleveren bij de kerk? Zo houden we samen onze gemeente in stand en kan de deur altijd open blijven staan!