Actie Kerkbalans 2019

De stand per 25 maart jl. is €186.478. Begroot was  €190.000. We zijn er dus bijna… Van 200 gemeenteleden is nog geen reactie ontvangen,  waarvan een deel per email is benaderd. Mogelijk dat de  mail in de “spam­box” terecht is gekomen? Binnenkort  worden deze gemeenteleden opnieuw benaderd. Bent u er nog niet aan toegekomen om uw toezegging in  te sturen of was u niet thuis toen deze werd opgehaald?  Wilt u uw toezegging/bijdrage dan opsturen of inleveren bij  de kerk? Zo houden we samen onze gemeente in stand en  kan de deur altijd open blijven staan!