Actie Kerkbalans 2019

Ook dit jaar start onze actie Kerkbalans in december. Velen van u treffen daarom bij deze Kerkklanken ook een envelop aan voor de Actie Kerkbalans 2019. Gemeenteleden die hebben aangegeven een toezegging digitaal te willen doen ontvangen hiervoor per email een uitnodiging. Gemeenteleden met een nog lopende overeenkomst periodieke gift ontvangen geen brief of email. Op de website en Speakap is verdere informatie en de folder Actie Kerkbalans van onze gemeente te lezen. Ook vanaf deze plaats willen we u allen hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage aan onze gemeente.