Actie Kerkbalans 2020

Dit jaar start onze actie Kerkbalans wederom in december. Velen van u treffen daarom bij deze Kerkklanken ook een envelop aan voor de Actie Kerkbalans 2020.

Gemeenteleden die hebben aangegeven een toezegging digitaal te willen doen ontvangen hiervoor per email een uitnodiging.

Gemeenteleden met een nog lopende overeenkomst periodieke gift ontvangen geen brief of email.

p de website en Speakap is verdere informatie en de folder Actie Kerkbalans van onze gemeente te lezen.