Actie Kerkbalans 2020

Evenals de afgelopen jaren starten wij de actie Kerkbalans bij het uitkomen van Kerkklanken in december.
Samen met Kerkklanken in december ontvangt u dan de bekende envelop met folder, brief en toezeggingsformulier.
Gemeenteleden die hebben aangegeven e.e.a. digitaal (via email) te willen ontvangen, krijgen in die week een email.
Verder is vanaf 13 december ook alle informatie te vinden op de website www.pgcs.nl.

Actie Kerkbalans en de Periodieke gift
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting! Dat kan u, als trouwe gever, een fiscaal voordeel opleveren
dat kan oplopen tot 52%.
Met de Schenkcalculator op http://pkn.schenkcalculator.nl/ kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel is. Naast het
voordeel voor uzelf laat de website ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede laat
komen aan onze gemeente. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost.
Wilt u het komende jaar gebruik maken van deze mogelijkheid?

Laat het mij weten: tel. 06­28 52 26 81 of krm.voorzitter@pgcs.nl