Actie Kerkbalans

Vanuit de kerkrentmeesters komt de volgende  mededeling met het oog op de naderende actie  Kerkbalans. Misschien een wat ingewikkeld verhaal  vanwege het kerkelijke jargon, maar ik doe mijn best om  het begrijpelijk te maken. In de LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) zijn een  paar zaken doorgevoerd: • Meegeregistreerden die actief betrokken zijn bij de  gemeente zijn omgezet naar ‘vriend’ en blijven ook  aangeschreven worden voor de VVB (78 leden)

• Alle niet­gedoopten van 18 en ouder zijn door LRP  omgezet in ‘meegeregistreerd’

. Deze groep dient te  worden aangeschreven met de keuzemogelijkheid van  registratie als ‘vriend’ of ‘meegeregistreerd’ of zich laten  uitschrijven (123 leden)

• Ongedoopten die de leeftijd van 18 bereiken dienen  evenzo te worden aangeschreven (38 leden) • Meegeregistreerden worden niet aangeschreven voor  de VVB!

Uitleg:  Een meegeregistreerde is iemand die geen lid van de  kerk is, maar onder één dak woont met een kerklid.  VVB betekent Vaste Vrijwillige Bijdrage, ook wel  aangeduid als Kerkbalans. Als u onder één van de hiervoor genoemde categorieën  valt, dan weet u dat met Kerkbalans wordt  aangeschreven of aangeschreven kunt worden met een  status van Vriend. De andere mogelijkheden zijn uitschrijven of geen Kerkbalans met  de status van meegeregistreerde.
Bertus Wernsen, scriba