Actie Kerkbalans De kerk, daar zit muziek in

Ook dit jaar starten we de actie Kerkbalans in december. Velen van u treffen daarom bij deze Kerkklanken een enveloppe aan met brief en folder. Enkele honderden gemeenteleden ontvangen geen enveloppe maar een email, zoals ze dat vorig jaar hebben aangegeven. Wilt u in de toekomst de actie kerkbalans ook via de email ontvangen? Dan kunt u dat aangeven op het antwoordformulier. Wat verandert er nog meer? Gemeenteleden die een email ontvangen kunnen de toezegging VVB 2018 ook digitaal doen. Zo hopen we maximaal gebruik te maken van beschikbare digitale mogelijkheden. Op de volgende website kunt u de folder en verdere informatie vinden over de actie Kerkbalans: https://www.pgcs.nl/kerkbalans-2018-er-zit-muziek-in-dekerk/ De bestaande wijze met verspreiding met enveloppe blijft voor gemeenteleden die dat willen natuurlijk bestaan. We hopen met uw toezeggingen de plannen en de begroting voor 2018 te kunnen realiseren.