Actie kerkbalans ­ VVB

Bij het verschijnen van deze Kerkklanken zijn ook de herinneringsbrieven rondgebracht voor mensen die nog niet hebben gereageerd op het verzoek voor bijdrage
aan de VVB. We hopen dat deze extra oproep een grote respons zal hebben.