Actie Kerkbalans

In de actie kerkbalans is tot op heden € 212.600 toegezegd door 1058 pastorale eenheden, adressen. Hartelijk dank hiervoor. Dit voorlopige resultaat komt vrij goed overeen met de toezeggingen van voorgaande jaren. Er zijn op dit moment nog ruim 200 formulieren niet retour. Als uw formulier toevallig nog thuis ligt, zorg er dan voor dat het bij de kerkrentmeesters komt.