Actieweek Kerk in Actie : “Geloven in delen. Juist nu

Gepubliceerd: 28 september 2015

Van 27 september tot 4 oktober organiseert Kerk in Actie een actieweek met aandacht voor de problematiek van vluchtelingen, zowel in de regio als in Nederland. Maar dat is slechts een begin.

De behoefte aan verdere steun blijft bestaan, zowel in de vorm van vrijwilligers als financiëel. Zondag 4 oktober willen we een begin maken met actie vanuit de PGCS.

Vrijwilligers

In de dienst zullen we aandacht schenken aan het probleem en na de dienst zal er gelegenheid zijn om je aan te melden voor activiteiten.

Te denken valt aan activiteiten op het AZC in Schalkhaar, maar vluchtelingen kunnen ook op een andere manier ondersteund worden.